Qip.ro

Posts Tagged ‘Paragon

Paragon Software\’s advanced partitioning tools help you completely control and manage your hard disks. With growing hard drive capacity, the need to

via Paragon Partition Manager 11 for Free.

system backupRO : O soluţie simplă, automată şi eficientă de backup pentru protecţia completă a computerului!

De acum, System Backup abordează în două moduri:

Backup instant, automat. Este bazat pe simplicitate şi nu este nevoie de prea multe din partea utilizatorului…floare la ureche în doar 1-2-3- paşi:

 1. Descărcaţi şi instalaţi programul.
 2. Urmaţi paşii indicaţi de program – decideţi când şi unde să se efectueze backup-ul.
 3. Relaxaţi-vă! Un backup complet al computerul vă rula automat.

şi…

backup automat, cu setări ce pot fi personalizate. Utilizatorii işi pot crea o strategie proprie de backup.

 1. Programare: relativ sau precisă.
 2. Alegeţi tipul capturii: auto, complet sau diferenţial.
 3. Alegeţi volumele dorite pentru a face backup.
 4. Excludeţi datele inutile de pe imaginile de backup

Trăsături cheie şi beneficii ale programului System Backup:

 • Interfaţă intuitivă. System Backup este bazat pe simplicitate şi pe implicarea minimă a utilizatorului.
 • Sistem de notificare avansat. Indicatorii color din bara de procese vă informează cu privire la nivelul de expunere la pericole al sistemului dvs. şi vă anunţă în ce moduri puteţi remedia situaţia.
 • Strategie de back-up set-and-forget. Cyclic Backup stabileşte pornirea automată a sistemului de protecţie a datelor, punându-va la dispoziţie o strategie de back-up “set-and-forget”.

Dacă utilizaţi un sistem pe 64 de biţi urmaţi legătura. (dimensiunea fişierului: 86.5MB)

Pentru mai multe caracteristici, mod de utilizare şi informaţii detaliate despre acest produs vizitaţi System Backup 2010 website

EN : Simple, automatic and reliable backup solution for complete PC protection!

Now System Backup has two approaches:
Instant, auto backup. It is based on simplicity and minimal user participation … as easy as 1-2-3:

 1. Download and install the software.
 2. Follow the recommendations of the software – decide, where and when to back up.
 3. Relax! Complete PC backups will run automatically.

and…
Customizable, seamless backup. Power users can create their own backup strategy:

 1. Scheduling: fuzzy or precise.
 2. Choose Snapshot type: auto, full or differential.
 3. Choose volumes to backup.
 4. Exclude unnecessary data from backup images.

Key Features and Benefits of System Backup:

 • Intuitive user interface. System Backup is based on simplicity and minimal user participation.
 • Advanced notification system. Color indicators in the system tray inform you about the level of danger your system and data are in and prompt you with ways to fix it.
 • Set-and-forget backup strategy. Cyclic Backup establishes a self-running data protection system, providing a “set-and-forget” backup strategy.

If you are x64 OS user please follow the download link here (file size: 86.5 MB)

Please see more features, usage scenarios and detailed product information at System Backup 2010 website

Download : Paragon System Backup 9.5 (English)

backupRO: Acest set de instrumente pentru backup şi recuperare date este foarte apreciat şi vă pune la dispoziţie opţiuni redutabile pentru a vă proteja eficient datele companiei şi sistemele.
Utilizatori Windows experimentaţi, utilizatorii Boot Camp, administratorii de sisteme şi experţii IT profită de tehnologiile puternice şi de asistenţi de salvare pentru un backup sigur – şi pentru recuperarea – serverelor, staţiilor de lucru şi laptop-urilor companiei. Folosiţi în mod regulat Drive Backup Professional şi profitaţi de protecţia sa fiabilă oferită sistemului dvs.
Noi caracteristici şi trăsături cheie:

* Oferă suport pentru Windows 7. Bucuraţi-vă de suportul complet pentru Windows 7. Puteţi utiliza salvarea datelor pe sectoare în acelaşi scop, prin crearea a arhivelor tuturor partiţiilor. (cu toate datele redundante)
* Wizard inteligent de recuperare date. Recuperaţi rapid următoarele fişiere şi directoare: Documente, Fişiere Media , Directoare Email şi salvaţi date importante fără a fi necesare configuraţii suplimentare.
* Salvaţi şi recuperaţi date pe sau de pe FTP. Salvaţi imaginile pe un mediu de stocare offline pentru a vă asigura suplimentar în cazul unui dezastru. Recuperaţi sistemul de operare şi datele chiar dacă alte medii de stocare nu sunt disponibile.
* Opţiuni de procesare îmbunătăţite. Recuperarea datelor în timp real este esenţială pentru orice program de salvare a datelor. Acest produs dispune de o configuraţie îmbunătăţită şi foarte flexibilă pentru două metode diferite de procesare a datelor: Paragon HotBackup and Microsoft Volume Shadow Copy Service (VSS).
* Generator de scripturi. Oferă opţiuni avansate de scripturi, precum execuţie de la distanţă sau conditională, …iteraţii repetabile, analiza proprietăţilor disk-urilor/partiţiilor, administrarea erorilor şi multe altele.

EN: This highly-rated tool set for backup and recovery provides powerful features to effectively protect valuable company data and systems. Experienced Windows users, Boot Camp users, system administrators and IT experts leverage robust technologies and time saving wizards to safely backup – and restore – the company’s servers, workstations, and laptops. Use Drive Backup Professional regularly and profit from an absolutely reliable protection of your system.
Key and New Features:

* Windows 7 Support. Enjoy full-fledged support for Windows 7
* Smart Backup Wizard. Quickly backup following files and folders: My Documents,My Media Files, My Email Folders and easily secure valuable data without additional configurations. You can leverage sector backups for the same purpose, by creating archives of whole partitions (with all redundant data)
* Backup and Restore to or from FTP. Offload backup images to offsite storage for an even higher level of protection if disaster strikes. Get your OS and data back on track even if other backup storages and media are unavailable.
* Improved Hot Processing Options. Live backup is a key feature for any backup software. The product has an improved, highly flexible configuration for two different methods of hot processing: Paragon HotBackup and Microsoft Volume Shadow Copy Service (VSS).
* Script Generator. Offers advanced scripting options like remote and conditional execution, subroutines, repeatable iterations, disk/partition properties analysis, error management and much more

Download : Drive Backup 9.5 Professional Edition

paragon software

Paragon Drive Backup is a backup tool that will backup an image of either your entire hard drive or certain partition and protects your data from disaster. For a limited time Paragon is giving away it’s Paragon Drive Backup 9.5 Professional for free.

Go to this page and just click on Free Download

You must register to get free serial.

Paragon HFS for Windows HFS for Windows, the only software that lets you read Apple iPods, Macs and iPad data from a Windows PC. It is a well known fact that Windows cannot read from and write to HFS+ partitions. This limits the ability to exchange or share files between Windows and Mac OS X file systems. Occasionally, users will rely on the services of FAT partitions which can be read and written to by both Windows and Mac OS X. FAT partitions have disadvantages and limitations as well for example you can’t store/create files greater than 4GB in size. Moreover, what if your data is already stored on a Mac-formatted partition and you want to migrate them to a Windows-formatted drive (NTFS) to preserve the integrity of the data?

Get your FREE copy now!

paragon extbrowserParagon ExtBrowser is a Windows® based utility that will enable you to work with Ext2FS or Ext3FS partitions from Windows®. Utilizing the Windows® Name Space Shell Extension mechanism, you simply click to access ExtFS files from a special unmapped folder in My Computer

With Paragon ExtBrowser, you can work with a Linux native file system using Windows. Just plug in your hard disk with ExtFS partitions to your PC via eSATA or USB-to-SATA and you can instantly modify files on Linux partition without installing special drivers.

Features:

* Easy to install
* Fast and transparent access to Ext2FS/Ext3FS under Windows®,
* Special unmapped folder in My Computer (Explorer) to open ExtFS partitions, where you can read, write, modify, create, delete files and folders under Windows.
* Better stability with less risk to your system because there is no need to install a separate kernel mode driver

Get It For Free!

paragon partitionParagon Partition Manager 9.5 Personal Free limited time – until April 5, 2010

Cum am mai vorbit intr-un post mai vechi Partition Manager este un instrument pentru partitionarea hard disk-ului.

Every PC owner sooner or later meets a task of hard disk management. An optimum allocation of disk resources is the key point to manage data and operating systems on your computer effectively. Paragon’s award winning Partition Manager provides easy and reliable hard drive partitioning and full-range hard disk management. It enables to create, copy, resize and move hard drive partitions.

Download (32-bit version | 64-bit version).

paragon partition manager 9.5 personal


RSS Oficial Blog Qip.ro

 • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.

Twitter Updates

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other followers

Parteneri

Quick Internet Promotions Director Web>

 • None
 • Viola: Dear Admin, My name is Viola, Marketing Manager from Digiarty Software, Inc. I want to speak with you about a potential cooperation. I wonder i
 • pavel: Hallo SEND PLS LICENTE puiu1988@yahoo.de
 • qipro: if you want a license key please visit this site http://qip.r

Blog Stats

 • 10,281 hits