Qip.ro

Posts Tagged ‘Giveaway of the Day

Wondershare USB Drive EncryptionRO : Wondershare USB Drive Encryption este un instrument la îndemână pentru criptarea datelor aflate pe stick-uri USB şi pe alte dispozitive portabile de stocare a datelor astfel încât datele dumneavoastră sa fie protejate. Criptarea AES la nivelul de securizare a informaţiei în cadrul armatei Statelor Unite ale Americii pe 256-biţi vă garantează cel mai înalt grad de securitate a datelor personale sau ale afacerii dvs. Cu USB Drive Encryption nu trebuie să vă mai faceţi griji că datele de pe stick-ul USB dvs. sunt expuse, chiar dacă stick-ul USB este lăsat la întâmplare pe birou, pierdut sau furat. USB Drive Encryption, scutul dvs. de protecţie redutabil şi uşor de folosit!

Trăsături cheie:

 • Beneficiaţi de cel mai înalt gred de protecţie a datelor dvs., algoritmul său AES la nivelul de securitate al armatei USA pe 256 de biţi .
 • Creaţi o zonă protejată de parolă pentru informaţiile personale.
 • Vizualizaţi datele criptate cu o parolă pe orice computer chiar şi pe computerele care nu au instalat USB Drive Encryption.
 • Ascundeţi datele criptate prin anularea accesului la acestea pentru mai multă protecţie.
 • Protejaţi datele criptate de viruşi în modul doar-citire.
 • Oferă suport pentru diverse dispozitive USB, cum sunt stick-urile USB, hard disk-uri externe, carduri de cameră şi alte medii de stocare portabile.
 • Uşor de utilizat, nu sunt necesare drepturi de administrator.

EN : Wondershare USB Drive Encryption is a handy tool to encrypt USB drives and other portable storage devices so as to protect your confidential data. Its US military-level 256-bit AES encryption can guarantee the highest security for your business and personal data. With USB Drive Encryption, you are no longer to worry about data exposure even if your USB drive is misplaced, lost or stolen. Wondershare USB Drive Encryption, your easy and powerful privacy safeguard!

Key Features:

 • Get the highest-level protection for your data through its US military-level 256-bit AES algorithm.
 • Create a password protected and resizable secure area for sensitive information.
 • View encrypted data with password in any computer even without USB Drive Encryption installed.
 • Hide your encrypted data by deleting the access to it to get more protection.
 • Protect encrypted data from viruses under read-only mode.
 • Support various USB devices, such as USB sticks, external hard drives, camera cards, and other portable storage media.
 • Easy-to-use, no administrator privileges required.
 • Important:
  To activate the software, you are requested to register on the manufacturer’s page (full version, free of charge). Then you can get a registration code, with which you can activate the software.

  More details: http://www.disk-utilities.com/usb-encryption/index.html

Download : Wondershare USB Drive Encryption

sothink dhtml menu freeRO : Sothink DHTML este un creator de meniuri productiv şi uşor de folosit pentru crearea de meniuri de selecţie multiplă, meniuri JavaScript pentru navigare web, fără să fie nevoie să scrieţi vreun cod. Bogat în şabloanele şi stiluri presetate vă permite să creaţi meniuri JavaScript profesionale în câteva secunde. Puteţi integra meniurile în paginile web utilizând editorul HTML existent. Aspectul meniului JavaScript poate fi complet personalizat.

Trăsături cheie:

* Compatibilitate perfectă
* Meniu funcţional divers
* Personalizare flexibilă
* Grad înalt de utilizare

EN : It is an easy and productive drop down menu builder to create SEO friendly drop down menu, JavaScript menu for web navigation without writing a single line of code. Rich templates and preset styles let you create professional JavaScript menu in no time. Free integration enables you to add the menus to webpage using existing HTML editor. The JavaScript menu appearance can be fully customized.
Key features:

* Perfect Compatibility
* Diverse Functional Menu
* Flexible Customization
* High Usability

Download : Sothink DHTML Menu 9.3

dhtml menu

sothink dhtml menu

altdeskRO : AltDesk Virtual Desktop Manager pentru Windows vă face munca mai uşoră.

Vă oferă un nou mod de administrare a aplicaţilor care rulează pe computerul dvs., ca şi cum aţi fi avut mai multe monitoare. De exemplu, puteţi rula suita Office pe un desktop virtual în timp ce verificaţi email-ul pe un alt desktop. Puteţi trece de la o sarcină la alta şi puteţi schimba desktop-urile între ele într-o clipă.

AltDesk dispune de diverse interfeţe, ceea ce permite setarea unei interfeţe preferate de dvs. AltDesk afişează iconiţele aplicaţiilor, permite afişarea de minipictograme şi meniul “drag-and-drop” şi vă permite să puneţi iconiţele aplicaţiilor pe anumite desktop-uri. Nu necesită un spaţiu precis pe ecran, fiind de obicei atât de mic precum bara de titluri a ferestrei de navigare. Deasemenea, puteţi minimaliza AltDesk în bara de unelte şi puteţi schimba între sarcini prin comenzile tastelor predefinite.

AltDesk dispune de o interfaţă prietenoasă, tradusă în multe limbi, ceea ce face utilizarea acesteia şi mai confortabilă.
Caracteristici AltDesk pe scurt:

* Administrarea uşoară a sarcinilor
* Interfaţă simplă
* Consum redus de resurse
* Taste predefinite pentru orice acţiune
* Interfaţă ce se poate personaliza după gust.
* Fiabilitate: chiar şi în cazul unor erori veţi putea recupera ferestrele pierdute ale aplicaţiilor
* Numeroase opţiuni avansate, precum posibilitatea setării unei imagini de fundal unice pentru fiecare desktop, aplicaţii care să fie active permanent, rularea automată şi multe altele.

EN : AltDesk is a Skinnable Virtual Desktop Manager for Windows, which makes your daily work easier.
It offers you a completely new way of managing running applications on your computer, just as if you had a whole set of monitors. For example, you could launch an Office suite on one Virtual Desktop while working with your e-mail on another. Swapping tasks and switching Desktops can be easily done in the blink of an eye.

AltDesk supports skins, which let you choose your preferred appearance and form. AltDesk displays applications’ icons, supports thumbnails, drag-and-drop and lets you pin applications to certain desktops. It does not require a lot of precious screen space, usually being as small as a window title bar. You can also minimize AltDesk to tray and switch tasks with hotkeys.
AltDesk has a user friendly interface, translated into many languages, which makes working with it even more comfortable.
A brief list of AltDesk features includes:

* Easy task managing.
* Simple, user-friendly interface.
* Little resource consumption.
* Hotkeys for any actions.
* Skins to change the program’s appearance.
* Reliability: even in case of a failure you’ll be able to recover the lost application’s window.
* Numerous advanced features, like setting unique wallpapers for each Virtual Desktop, sticky apps, autorun and so on.

Download : AltDesk

altdesk

pdfzillaRO : PDFZilla este o aplicaţie desktop care converteşte rapid şi cu acurateţe fişiere PDF în documente MS Word perfect editabile, documente cu text formatat, documente cu text simplu, imagini, fişiere HTML, şi fişiere Shockwave Flash SWF.

PDFZilla oferă suport pentru majoritatea formatelor precum DOC, RTF, TXT, BMP, JPG, GIF, PNG, TIF, HTML, SWF. PDFZilla oferă deasemenea suport şi pentru convertirea loturilor de fişiere şi pentru Selectarea Paginilor ce doresc a fi convertite.

EN : PDFZilla is a desktop application that quickly and accurately convert PDF files into editable MS Word Documents, Rich Text Documents, Plain Text Files, Images, HTML Files, and Shockwave Flash SWF Files.

PDFZilla supports most of popular formats: DOC, RTF, TXT, BMP, JPG, GIF, PNG, TIF, HTML, SWF formats.PDFZilla also support batch convert mode and Page Selection.

Download : PDFZilla 1.2.9

pdfpdfzilla free

umark professionalRO : Protejaţi-vă pozele digitale cu uMark. uMark este un program redutabil cu ajutorul căruia se pot crea sigle pentru protejarea pozelor. Acesta vă permite să adăugaţi sigle vizibile pe imaginile dvs. digitale, dar şi pe poze.

Sigla poate fi numele companiei, logo-ul sau o notă despre copyright – uMark poate adăuga orice! Puteți personaliza pe deplin poziția siglei aplicate, puteți seta un anume font, dimensiune, culoare și transparență. Puteți deasemenea să rotiți și să așezați sigla. uMark poate deasemenea să genereze minipictograme și poate converti pechete de imagini.

EN : Protect your digital photos with uMark. uMark is a powerful batch watermarking software. It enables you to add visible watermarks to your digital images and photos.

It can be your company name, logo or a copyright notice – uMark can add all! You can fully customize the placement of your watermark, set a custom font, size, color and transparency. You can also rotate and tile the watermark. uMark can also generate thumbnails and batch convert

Download : uMark Professional

Key features of uMark Professional

Support for BMP, JPG, GIF, PNG and TIFF image types
Add text or a logo as a watermark
Batch processing
Customizable font formatting options for text
Add semi transparent watermarks
Place watermark at predefined or customized positions on the image
Rotate watermark to any degree
Tile the watermark horizontally/vertically or both
Resize output images, generate thumbnails
Convert output images
Open images into uMark directly from Windows Explorer
Save watermark settings for later use
See the full size preview on actual images
Add special characters like © and ® to watermark

umark

backupRO: Acest set de instrumente pentru backup şi recuperare date este foarte apreciat şi vă pune la dispoziţie opţiuni redutabile pentru a vă proteja eficient datele companiei şi sistemele.
Utilizatori Windows experimentaţi, utilizatorii Boot Camp, administratorii de sisteme şi experţii IT profită de tehnologiile puternice şi de asistenţi de salvare pentru un backup sigur – şi pentru recuperarea – serverelor, staţiilor de lucru şi laptop-urilor companiei. Folosiţi în mod regulat Drive Backup Professional şi profitaţi de protecţia sa fiabilă oferită sistemului dvs.
Noi caracteristici şi trăsături cheie:

* Oferă suport pentru Windows 7. Bucuraţi-vă de suportul complet pentru Windows 7. Puteţi utiliza salvarea datelor pe sectoare în acelaşi scop, prin crearea a arhivelor tuturor partiţiilor. (cu toate datele redundante)
* Wizard inteligent de recuperare date. Recuperaţi rapid următoarele fişiere şi directoare: Documente, Fişiere Media , Directoare Email şi salvaţi date importante fără a fi necesare configuraţii suplimentare.
* Salvaţi şi recuperaţi date pe sau de pe FTP. Salvaţi imaginile pe un mediu de stocare offline pentru a vă asigura suplimentar în cazul unui dezastru. Recuperaţi sistemul de operare şi datele chiar dacă alte medii de stocare nu sunt disponibile.
* Opţiuni de procesare îmbunătăţite. Recuperarea datelor în timp real este esenţială pentru orice program de salvare a datelor. Acest produs dispune de o configuraţie îmbunătăţită şi foarte flexibilă pentru două metode diferite de procesare a datelor: Paragon HotBackup and Microsoft Volume Shadow Copy Service (VSS).
* Generator de scripturi. Oferă opţiuni avansate de scripturi, precum execuţie de la distanţă sau conditională, …iteraţii repetabile, analiza proprietăţilor disk-urilor/partiţiilor, administrarea erorilor şi multe altele.

EN: This highly-rated tool set for backup and recovery provides powerful features to effectively protect valuable company data and systems. Experienced Windows users, Boot Camp users, system administrators and IT experts leverage robust technologies and time saving wizards to safely backup – and restore – the company’s servers, workstations, and laptops. Use Drive Backup Professional regularly and profit from an absolutely reliable protection of your system.
Key and New Features:

* Windows 7 Support. Enjoy full-fledged support for Windows 7
* Smart Backup Wizard. Quickly backup following files and folders: My Documents,My Media Files, My Email Folders and easily secure valuable data without additional configurations. You can leverage sector backups for the same purpose, by creating archives of whole partitions (with all redundant data)
* Backup and Restore to or from FTP. Offload backup images to offsite storage for an even higher level of protection if disaster strikes. Get your OS and data back on track even if other backup storages and media are unavailable.
* Improved Hot Processing Options. Live backup is a key feature for any backup software. The product has an improved, highly flexible configuration for two different methods of hot processing: Paragon HotBackup and Microsoft Volume Shadow Copy Service (VSS).
* Script Generator. Offers advanced scripting options like remote and conditional execution, subroutines, repeatable iterations, disk/partition properties analysis, error management and much more

Download : Drive Backup 9.5 Professional Edition

musicRO: Ataşaţi rapid şi uşor portative muzicale în documente Microsoft Word! Music Making in MS Word combină toate caracteristicile redutabile ale unuia dintre cele mai populare produse de creat portative muzicale, MagicScore School 6, cu caracteristici avansate de publicare şi editare a documentelor ale Microsoft Word, pemiţându-vă să creaţi publicaţii extraordinare, broşuri, cărţi şi pliante care arată grozav online şi pe suport de hârtie.

Folosiţi Music Making in MS Word pentru următoarele:

* Pentru a compune şi transfera muzică.
* Pentru a crea publicaţii online şi conţinut printabil.
* Pentru a printa portative muzicale sau pentru a publica portative muzicale pe internet.
* Pentru a trimite documente Word cu portative muzicale oricui, indiferent că deţine programul Music Making in MS Word sau nu, chiar dacă aceştia nu dispun de nici un program instalat de portative muzicale.
* Fiţi creativi cu opţiunile de editare a partiturilor muzicale în mediul familiar al Microsoft Word.

EN: Embed sheet music into Microsoft Word documents quickly and easily! Music Making in MS Word combines all the powerful features of one of the most popular music notation products, MagicScore School 6, with advanced document editing and publishing features of Microsoft Word, allowing to create stunning publications, brochures, books and handouts that look great on-line and on paper.
Use Music Making in MS Word to do the following:

* Compose and transpose music.
* Produce on-line publications and printed matter.
* Print sheet music or publish sheet music in the Internet.
* Send Word documents with sheet music to anyone with or without Music Making in MS Word , even if they don’t have any music notation programs installed.
* Be creative with advanced music notation editing features in the familiar Microsoft Word environment.

Download : Music Making
music notation for ms word

aston menuAston Menu reprezintă un înlocuitor al meniul de start Windows bogat în opțiuni, dispunând de o funcționalitate extinsă. Absolut toate elementele Aston Menu pot fi personalizate și animate, ceea ce face acest program și mai atractiv. Suportă animații și efecte audio.

Aston Menu crește productivitatea, este ușor de utilizat și poate fi înlăturat în siguranță. Se pot adăuga multe widgets-uri precum Clock, Calendar, Recycle bin, Disks, Search, Top Programs, Weather, RSS și altele. Aston Menu dispune de un motor de căutare avantajos și ușor de folosit, puteți efectua căutări atât în hard disk-urile locale, cât și pe internet. Dispune de multe resurse și oferă suport pentru mai multe limbi, suportă Unicode, XML și operații „drag’n’drop”.

Download : Aston Menu

aston

av video morpherThis all-in-one home movie editor completes your home entertainment center and inspires you to create your own movies, dub your own voices and burn your own DVDs.
You can watch, morph, burn, convert, and capture movies for your own home entertainment or for uploading; you can also use the same capabilities to produce videos and presentations for business purposes.

Benefits:

* Produce Your Own Movies by dubbing your own voices into movies, adding effects, and then burning it all to a DVD.
* Remove Voice from Movies. You can remove the original voices from any movie or clip, and dub in your own voices later.
* Make any Actor Become an Alien, Ghost, Priest, etc. Add audio effects to change the voice of any actor.
* Make Cartoons, Movies, TV shows, etc. Capture any frame, clip, or entire movie your want, and then add in voices and effects to enhance and enlarge your collection.
* Make a Documentary Movie. You can produce professional quality, black and white video for that perfect documentary effect.

simpo word to pdfRO : Simpo Word to PDF este cel mai bun partener Microsoft Office Word în crearea de documente PDF profesionale de calitate superioară din fişiere .DOC şi .DOCX.

Acest convertor Word to PDF vă va uimi cu acurateţea sa, acest program păstrează dispunerea în pagină, textele, tabelele, imaginile, etc. aşa cum erau în documentul iniţial, păstrând chiar şi link-urile din documentele word. Pentru a vă economisi timpul, Simpo Word to PDF permite convertirea rapidă de loturi.

EN :Simpo Word to PDF is your best Microsoft Office Word partner for creating professional and high-quality PDF documents from Word .DOC and .DOCX files.

This powerful Word to PDF converter will get you shock, since it accurately keeps the layout, text, tables, images, etc. of the original word files, and even preserve hyperlinks in word documents. To save your time, it’s allowed to convert Word to PDF in batch with fast speed!

System Requirements: Windows 7, Vista, XP (x32); Microsoft Office Word 2000/ 2002/ 2003 required to create PDF files from .DOC.; Microsoft Office Word 2007 required to create PDF files from .DOCX.

Download : Simpo Word to PDF

Sothink Video Converter este o aplicaţie compactă şi uşor de folosit pentru convertire video. Acest program poate converti rapid fişiere video în şi din toate formatele, inclusiv AVI, MPEG, iPod, iPhone, PSP, 3GP, Zune, etc.

Acest convertor video poate tăia şi aşeza efectiv fişierele video pentru a face clipuri scurte sau segmente video şi poate converti clipuri video în alte formate cunoscute. Deasemenea, dispune de fereastră de previzualizare video şi conversie de loturi pentru eficientizarea procesului de convertire.

sothink

Comparativ cu alte convertoare video, Sothink Video Converter vă oferă o convertire video mai rapidă şi o calitate deosebită a imaginii. Este un program profesional complet de conversie video.

Download : Sothink Video Converter

icareConceput special pentru a reface un disk şters prin comanda format, fiind compatibil cu Windows 7, iCare Format Recovery va recupera într-o manieră profesională fişierele din partiţia formatată, din hard disk-ul extern formatat, din cardul de memorie formatat, din hard disk-uri detaşabile formatate precum stickerele USB, etc.

Pe lângă recuperarea hard disk-urilor formatate, iCare Format Recovery poate recupera deasemenea şi fişiere atunci când hard disk-ul sau cardul nu prezintă eroare la formatare.

Mai mult, recuperează chiar şi fişiere din partiţiile şterse, fişiere şterse prin comanda SHIFT+DEL, fişiere pierdute în cazul unor partiţii ce nu au putut fi „citite”, pierderi ale MBR, etc. iCare Format Recovery reprezintă un set de unelte pentru salvarea datelor din computer. Descărcaţi chiar acum o copie gratuită.

Cerinţe minime de sistem Windows 7/Vista/XP/2000, Server 2008/2003/2000

Download : iCare Format Recovery


RSS Oficial Blog Qip.ro

 • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.

Twitter Updates

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other followers

Parteneri

Quick Internet Promotions Director Web>

 • None
 • Viola: Dear Admin, My name is Viola, Marketing Manager from Digiarty Software, Inc. I want to speak with you about a potential cooperation. I wonder i
 • pavel: Hallo SEND PLS LICENTE puiu1988@yahoo.de
 • qipro: if you want a license key please visit this site http://qip.r

Blog Stats

 • 10,281 hits