Qip.ro

Posts Tagged ‘Giveaway of the Day

RO : USBCrypt este un instrument redutabil de criptare pe care îl puteţi folosi pentru a proteja stick-ul USB sau alte dispozitive mobile sau fixe de stocare a datelor prin criptarea puternică AES cu parolă. Mediile criptate astfel pot fi folosite pe alte computere care nu au instalat programul USBCrypt.

USBCrypt poate proteja orice USB, flash, stick USB suportat de Windows. Mediile astfel protejate pot fi utilizate pentru a stoca orice tip de fişiere şi documente: teste, foi de calcul, fişiere financiare, fişiere video, MP3-uri. Opţiunea de creare a unui fişier “spare key” poate fi utilizată în cazul în care uitaţi parola.

EN : USBCrypt is a powerful software encryption utility that you can use to password-protect your USB and other removable and fixed drives with strong AES encryption. The encrypted drives can be used with other computers that do not have USBCrypt software installed.

USBCrypt can protect any USB, flash, or thumb drive supported by Windows. The protected drives can be used to store any kind of files and documents: texts, spreadsheets, financial files, videos, MP3s, etc. The option to create a “spare key” file, to be used in case you forget your password, is also available.

Download : USBCrypt
System Requirements: Windows 7/Vista/XP/2000 (x32 and x64)
usb crypt

system backupRO : O soluţie simplă, automată şi eficientă de backup pentru protecţia completă a computerului!

De acum, System Backup abordează în două moduri:

Backup instant, automat. Este bazat pe simplicitate şi nu este nevoie de prea multe din partea utilizatorului…floare la ureche în doar 1-2-3- paşi:

 1. Descărcaţi şi instalaţi programul.
 2. Urmaţi paşii indicaţi de program – decideţi când şi unde să se efectueze backup-ul.
 3. Relaxaţi-vă! Un backup complet al computerul vă rula automat.

şi…

backup automat, cu setări ce pot fi personalizate. Utilizatorii işi pot crea o strategie proprie de backup.

 1. Programare: relativ sau precisă.
 2. Alegeţi tipul capturii: auto, complet sau diferenţial.
 3. Alegeţi volumele dorite pentru a face backup.
 4. Excludeţi datele inutile de pe imaginile de backup

Trăsături cheie şi beneficii ale programului System Backup:

 • Interfaţă intuitivă. System Backup este bazat pe simplicitate şi pe implicarea minimă a utilizatorului.
 • Sistem de notificare avansat. Indicatorii color din bara de procese vă informează cu privire la nivelul de expunere la pericole al sistemului dvs. şi vă anunţă în ce moduri puteţi remedia situaţia.
 • Strategie de back-up set-and-forget. Cyclic Backup stabileşte pornirea automată a sistemului de protecţie a datelor, punându-va la dispoziţie o strategie de back-up “set-and-forget”.

Dacă utilizaţi un sistem pe 64 de biţi urmaţi legătura. (dimensiunea fişierului: 86.5MB)

Pentru mai multe caracteristici, mod de utilizare şi informaţii detaliate despre acest produs vizitaţi System Backup 2010 website

EN : Simple, automatic and reliable backup solution for complete PC protection!

Now System Backup has two approaches:
Instant, auto backup. It is based on simplicity and minimal user participation … as easy as 1-2-3:

 1. Download and install the software.
 2. Follow the recommendations of the software – decide, where and when to back up.
 3. Relax! Complete PC backups will run automatically.

and…
Customizable, seamless backup. Power users can create their own backup strategy:

 1. Scheduling: fuzzy or precise.
 2. Choose Snapshot type: auto, full or differential.
 3. Choose volumes to backup.
 4. Exclude unnecessary data from backup images.

Key Features and Benefits of System Backup:

 • Intuitive user interface. System Backup is based on simplicity and minimal user participation.
 • Advanced notification system. Color indicators in the system tray inform you about the level of danger your system and data are in and prompt you with ways to fix it.
 • Set-and-forget backup strategy. Cyclic Backup establishes a self-running data protection system, providing a “set-and-forget” backup strategy.

If you are x64 OS user please follow the download link here (file size: 86.5 MB)

Please see more features, usage scenarios and detailed product information at System Backup 2010 website

Download : Paragon System Backup 9.5 (English)

RO : PDF OCR se bazează pe tehnologia OCR pentru a converti rapid şi uşor cărţi şi documente PDF scanate în fişiere text editabile. PDF ORC are un editor text încorporat care vă permite să editaţi textul ORC rezultat fără MS Word.

PDF ORC permite convertirea simultană a loturilor de fişiere PDF în text ORC. PDF ORC are un convertitor de imagini scanate care le transformă în format PDF, ceea ce înseamnă că puteţi crea propriile cărţi PDF scanate.

EN : PDF OCR is based on OCR technology to convert scanned PDF paper books and documents into editable electronic text files fast and easily. PDF OCR has a build-in text editor which allows you to edit ocr result text without MS Word.

PDF OCR also supports batch mode to OCR all pages of pdf file to text at a time. PDF OCR has a Scanned Image To PDF Converter, which means you can create your own scanned PDF books.

Download : PDF OCR

System Requirements: Windows ME/2000/XP/2003/Vista/7

Features :
Convert Scanned PDF To Text

PDF OCR Converts Scanned PDF To Text, then you can edit or use the PDF content.
Convert Scanned Images To PDF Document

PDF OCR Converts scanned images to PDF document and creates scanned PDF books.
Easy To Use

PDF OCR Converts PDF To Text Within 3 Clicks.
OCR PDF Fast

PDF OCR will processes 10+ pages in 45 seconds.
Build-in Text Editor

PDF OCR has a build-in text editor which allows you to edit the ocr result text without MS Word or WordPad.
3 PDF OCR Mode

PDF OCR supports 3 PDF OCR mode, single page, page range and All page ocr(batch).
10+ Languages Supported

Besides English, PDF OCR Also supports German, French, Spanish, Italian and many Languages else.

itoolsoft RO : iToolSoft PPT to Video converteşte format PPT în format video: AVI, H.264, WMV, MP4, MOV, etc. Converteşte format PPT în format HD 1080 pixeli: HD AVI, HD H.264, HD MPEG-2 TS. Redă prezentări video pe iPod, iPhone, PSP, şi BlackBerry. Posibilitatea adăugării comentariilor vă permite convesia rapidă fără sunet sau efecte.

Trăsături cheie:

* Redă prezentări video PowerPoint pe computer, pe dispozitive multimedia sau chiar în navigatoare web
* Afişează procesul de prezentare înainte, ca să ştiţi cât de mult va dura procesul.
* Înregistraţi comentariile dvs. şi muzica de fundal, redaţi cadrele din prezentare şi apoi convertiţi înregistrarea într-o prezentare video.
* Convertiţi PowerPoint în format video: înregistraţi, păstrarea tuturor elementelor, înlăturaţi efecte
* Setaţi intervalul de timp dintre două cadre, adăugaţi muzică de fundal sau efecte sonore pentru a personaliza prezentarea video.

EN : iToolSoft PPT to Video Convert PPTs to video formats: AVI, H.264, WMV, MP4, MOV, etc. Convert PPTs to 1080p HD-formats: HD AVI, HD H.264, HD MPEG-2 TS. Play video presentations on iPod, iPhone, PSP, and BlackBerry. Added commentaries, it enables fast conversions without sound or effects.
Key features:

* Play PowerPoint videos on computer, multimedia devices and even on internet browsers
* Rehearse your presentation process first, so you have an idea how long the process would take
* Record your commentary and background music, playback the slides, and then convert the recording into video presentation
* Convert PowerPoint to video format: record, reserve all elements, remove effects
* Set slide playback time interval, add background music or sound effects for a personalized presentation video etc.

Download : iToolSoft PPT to Video

usbcryptRO USBCrypt este un program redutabil de criptare cu care puteţi proteja cu parolă memoria USB şi alte hard-disk-uri portabile sau nu, cu o puternică criptare AES. Mediile astfel cripate pot fi folosite şi pe alte computere pe care nu este instalat programul USBCrypt.

USBCrypt poate proteja orice memorie USB, flash, sau stick suportat de Windows. Hard disk-ul protejat poate fi folosit pentru a stoca orice tip de fişiere şi documente: texte, foi de calcul, fişe financiare, fişiere video, MP3, etc. Este inclusă şi opţiunea pentru crearea unui fişier “spare key” în cazul în care uitaţi parola.

EN : USBCrypt is a powerful software encryption utility that you can use to password-protect your USB and other removable and fixed drives with strong AES encryption. The encrypted drives can be used with other computers that do not have USBCrypt software installed.

USBCrypt can protect any USB, flash, or thumb drive supported by Windows. The protected drives can be used to store any kind of files and documents: texts, spreadsheets, financial files, videos, MP3s, etc. The option to create a “spare key” file, to be used in case you forget your password, is also available.

Download : USBCrypt

System Requirements: Windows 7/Vista/XP/2000 (x32 and x64)

folder lock
RO : FolderMage Pro este un nou program extrem de uşor de folosit conceput să ascundă, să blocheze, să transforme fişierele în fişiere doar citire şi să protejeze fişierele şi directoarele dvs. personale cu parolă pentru ca alţi utilizatori, alte programe sau aplicaţii maliţioase să nu le acceseze.

FolderMage Provă permite să protejaţi cu o parolă toate informaţiile personale sau delicate aflate pe hard disk-ul dvs. sau pe dispozitivele externe. Puteţi face fişierele şi directoarele inaccesibile, invizibile, să le protejaţi de modificări sau să nu poată fi şterse, să restricţionaţi executarea din ele.

EN : FolderMage Pro is new and extremely easy software aimed to hide, lock, make read-only and password protect your private files and folders from other users, programs or malicious applications.

FolderMage Pro enables you to password protect all the private or sensitive information on your hard drive(s) and external devices. You can make your files and folders inaccessible, invisible, protect them from modification and deletion, restrict execution from them.

Download : FolderMage Pro

Features and benefits:

– Effectivness of files protection allow you to hide folders out from users, applications and malicious software in Windows XP, Server 2003, Vista, Server 2008 and Windows 7. Only the owner of application’s master password will access your hidden folders.

– 5 protection methods available: Hide, Lock, Hide & Lock, Read Only, Deny Execution

– True Stealth mode: install once – use everywhere!

– Ability to select file types, which will be protected.

– Volumes of all file systems are supported.

– File Shredder included – no chance for unneeded data to remain on hard drive.

– The number of protected files/folders is unlimited.

– No file system structure modifications are made while using FolderMage Pro.

– Usage and uninstallation of FolderMage Pro is protected with single password.

– Protection is active in Safe Mode as well.

– Support for folders named with national language symbols.

– Vista/Windows 7 support

– 32 Bit support

foldermage

process lassoRO : Process Lasso este o tehnonologie nouă şi unică care va îmbunătăţii stabilitatea computerului şi felul în care acesta răspunde la comenzi. Prin design-ul său, Windows permite programelor să acapareze procesorul fără limitare – ducând la suspendarea activităţilor şi la mici întârzieri ale sistemului.

Tehnologia Lasso ProBalance (Balanţa proceselor) ajustează inteligent priorităţile în ceea ce priveşte rularea programelor astfel încât procesele care se desfăşoară necorespunzător să nu influenţeze negativ sarcinile computerului dvs. Şi face asta nu prin creşterea priorităţilor proceselor, ci prin încetinirea temporară a priorităţilor programelor ce rulează în fundal, programe ce ar putea interfera cu sarcinile din prim plan. Mai mult, Lasso dispune de nenumărate opţiuni ce permit utilizatorilor să preia complet automat controlul proceselor din computer.

Dacă utilizaţi un sistem pe 64 de biţi, urmaţi legătura aici (dimensiunea fişierului: 2.46 MB)


EN : Process Lasso is a unique new technology that will improve your PC’s responsiveness and stability. Windows, by design, allows programs to monopolize your CPU without sufficient restraint – leading to hangs and micro-lags.

Process Lasso’s ProBalance (Process Balance) technology intelligently adjusts the priorities of running programs so that badly behaved processes won’t negatively impact the responsiveness of your PC. It does this not by raising process priorities, but instead by temporarily lowering the priorities of background processes that may be interfering with foreground responsiveness. In addition, there are countless features allowing the user to take full automated control of the processes on their PC.

If you are x64 OS user, please follow the link here (file size: 2.46 MB).

Download : Process Lasso
process lasso


RSS Oficial Blog Qip.ro

 • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.

Twitter Updates

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other followers

Parteneri

Quick Internet Promotions Director Web>

 • None
 • Viola: Dear Admin, My name is Viola, Marketing Manager from Digiarty Software, Inc. I want to speak with you about a potential cooperation. I wonder i
 • pavel: Hallo SEND PLS LICENTE puiu1988@yahoo.de
 • qipro: if you want a license key please visit this site http://qip.r

Blog Stats

 • 10,253 hits