Qip.ro

Posts Tagged ‘backup

Ocster Backup Pro 4 is a great backup software that was designed from the start to work fully automatically. You simply specify what and when you want to back

via Ocster Backup Pro 4 for Free.

system backupRO : O soluţie simplă, automată şi eficientă de backup pentru protecţia completă a computerului!

De acum, System Backup abordează în două moduri:

Backup instant, automat. Este bazat pe simplicitate şi nu este nevoie de prea multe din partea utilizatorului…floare la ureche în doar 1-2-3- paşi:

 1. Descărcaţi şi instalaţi programul.
 2. Urmaţi paşii indicaţi de program – decideţi când şi unde să se efectueze backup-ul.
 3. Relaxaţi-vă! Un backup complet al computerul vă rula automat.

şi…

backup automat, cu setări ce pot fi personalizate. Utilizatorii işi pot crea o strategie proprie de backup.

 1. Programare: relativ sau precisă.
 2. Alegeţi tipul capturii: auto, complet sau diferenţial.
 3. Alegeţi volumele dorite pentru a face backup.
 4. Excludeţi datele inutile de pe imaginile de backup

Trăsături cheie şi beneficii ale programului System Backup:

 • Interfaţă intuitivă. System Backup este bazat pe simplicitate şi pe implicarea minimă a utilizatorului.
 • Sistem de notificare avansat. Indicatorii color din bara de procese vă informează cu privire la nivelul de expunere la pericole al sistemului dvs. şi vă anunţă în ce moduri puteţi remedia situaţia.
 • Strategie de back-up set-and-forget. Cyclic Backup stabileşte pornirea automată a sistemului de protecţie a datelor, punându-va la dispoziţie o strategie de back-up “set-and-forget”.

Dacă utilizaţi un sistem pe 64 de biţi urmaţi legătura. (dimensiunea fişierului: 86.5MB)

Pentru mai multe caracteristici, mod de utilizare şi informaţii detaliate despre acest produs vizitaţi System Backup 2010 website

EN : Simple, automatic and reliable backup solution for complete PC protection!

Now System Backup has two approaches:
Instant, auto backup. It is based on simplicity and minimal user participation … as easy as 1-2-3:

 1. Download and install the software.
 2. Follow the recommendations of the software – decide, where and when to back up.
 3. Relax! Complete PC backups will run automatically.

and…
Customizable, seamless backup. Power users can create their own backup strategy:

 1. Scheduling: fuzzy or precise.
 2. Choose Snapshot type: auto, full or differential.
 3. Choose volumes to backup.
 4. Exclude unnecessary data from backup images.

Key Features and Benefits of System Backup:

 • Intuitive user interface. System Backup is based on simplicity and minimal user participation.
 • Advanced notification system. Color indicators in the system tray inform you about the level of danger your system and data are in and prompt you with ways to fix it.
 • Set-and-forget backup strategy. Cyclic Backup establishes a self-running data protection system, providing a “set-and-forget” backup strategy.

If you are x64 OS user please follow the download link here (file size: 86.5 MB)

Please see more features, usage scenarios and detailed product information at System Backup 2010 website

Download : Paragon System Backup 9.5 (English)

Free Disk Copy Software – MiniTool Drive Copy is a Free Disk Copy Software and Disk Cloning tool. MiniTool Drive Copy can copy and clone FAT12, FAT16, FAT32, VFAT, NTFS and NTFS5 partitions. Whatever the disk is IDE, SATA, SCSI or removable drive. It can copy disk easily and quickly. After quick backup of disk or partitions, your data will keep safe even in the case of system crash. And also, after the copy, your computer could boot from the new disk directly.

MiniTool Drive Copy is compatible with Windows 2000 Professional/XP/Vista/Window 7. It’s a must-have tool and free for home user.

Download : MiniTool Drive Copy

drive copy,backup

data recovery freeEASEUS releases a freeware version of Data Recovery Wizard
EASEUS Data Recovery Wizard Free Edition is a one-stop & free data recovery software to recover 1 GB data free of charge. It is a comprehensive file recovery freeware which can recover deleted files or folders even when they have been emptied from Recycle Bin, recover data due to format, lost partition, system crash, and virus attack. Compare with other data recovery freeware, it can restore files from formatted disk, dynamic disk, deleted or lost partition with original file names & storage paths. By the way, it is designed with wizard mode which makes the data recovery process easy even for a beginner. Free, easy-to-use, powerful functions make EASEUS Data Recovery Wizard Free Edition a must-have data recovery software in case of any data loss.

Features :

* Recover 1 GB data for FREE!
* Recover deleted or lost files emptied from the Recycle Bin.
* File recovery after accidental format, even if you have reinstalled Windows.
* Disk recovery after a hard disk crash.
* Get back files after a partitioning error or hard disk crash.
* Get data back from RAW hard drives.
* Support Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/Windows 7.
* Recover from lost/deleted partitions.
* Recover files from Dynamic Disk.
* Recover from Linux file system under Windows.
* Recovers from formatted partitions with original file names & storage paths.
* Recover office document, photo, image, video, music, email, etc.
* Recover from hard drive, USB drive, memory card, memory stick, camera card, Zip, floppy disk or other storage media.
* Support FAT12, FAT16, FAT32, NTFS/NTFS5, EXT2/EXT3 file systems.
* High quality of file recovery.
* Bootable media based on WinPE.
* Resume data recovery process.
* Free file repair service.

Download : EASEUS Data Recovery Wizard Free Edition 5.0.1
easus data recovery

jv16 powertools

jv16 PowerTools is a complete suite that will maximize your PC performance, in addition to Registry cleaner and compactor, jv16 PowerTools has other tools that include file finders and cleaners, duplicate finders, and an assortment of system management tools, such as a startup manager and a history cleaner.
jv16 PowerTools makes your PC fast and greatly improves its overall stability.

Features :
# Clean Windows registry
# Uninstall software
# Optimize Windows
# Improve your privacy
# Recover deleted files
# Safe to use – automatic backup feature
# Multilingual user interface
# Compatible with Windows 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista/Win7

How to get this for free ?

1. Go to this page and press the blue button.

http://www.chip.de/downloads/Vollversion-jv16-PowerTools-2009_42960945.html
power tools
2. You will redirected to a new web page, again click on blue button.


jv16

3.Download should start automatically. If not, click on the blue button Zum Download and your download will start in 5 seconds.
download

4.Download the zip file, extract it and install it and use the license.xbin to register your copy of jv16 PowerTools 2009 v1.9.1.606. The installer will automatically detect your windows platform.

jv16 power tools

Double Driver is a very simple and useful tool which not only allows you to view all the drivers installed on your system but also allows you to backup, restore, save and print all chosen drivers.

Double Driver analyzes your system and lists the most important driver details such as version, date, provider, etc. All drivers that are found can easily be backed up the application and easily restored at a later point in one go.

Double Driver is freeware.

Requirement :

* Operating System :: Microsoft Windows XP/Vista/7 (32-bit or 64-bit)

Features :

* List, save, and print drivers details
* Backup drivers from current Windows
* Backup drivers from non-live/non-booting Windows
* Backup drivers to structured folders, compressed (zipped) folder, and self-extracting capability
* Restore drivers from previous backup
* Available in GUI and CLI application
* Portable (no installation required)

Download : Double Driver

double driver

backupRO: Acest set de instrumente pentru backup şi recuperare date este foarte apreciat şi vă pune la dispoziţie opţiuni redutabile pentru a vă proteja eficient datele companiei şi sistemele.
Utilizatori Windows experimentaţi, utilizatorii Boot Camp, administratorii de sisteme şi experţii IT profită de tehnologiile puternice şi de asistenţi de salvare pentru un backup sigur – şi pentru recuperarea – serverelor, staţiilor de lucru şi laptop-urilor companiei. Folosiţi în mod regulat Drive Backup Professional şi profitaţi de protecţia sa fiabilă oferită sistemului dvs.
Noi caracteristici şi trăsături cheie:

* Oferă suport pentru Windows 7. Bucuraţi-vă de suportul complet pentru Windows 7. Puteţi utiliza salvarea datelor pe sectoare în acelaşi scop, prin crearea a arhivelor tuturor partiţiilor. (cu toate datele redundante)
* Wizard inteligent de recuperare date. Recuperaţi rapid următoarele fişiere şi directoare: Documente, Fişiere Media , Directoare Email şi salvaţi date importante fără a fi necesare configuraţii suplimentare.
* Salvaţi şi recuperaţi date pe sau de pe FTP. Salvaţi imaginile pe un mediu de stocare offline pentru a vă asigura suplimentar în cazul unui dezastru. Recuperaţi sistemul de operare şi datele chiar dacă alte medii de stocare nu sunt disponibile.
* Opţiuni de procesare îmbunătăţite. Recuperarea datelor în timp real este esenţială pentru orice program de salvare a datelor. Acest produs dispune de o configuraţie îmbunătăţită şi foarte flexibilă pentru două metode diferite de procesare a datelor: Paragon HotBackup and Microsoft Volume Shadow Copy Service (VSS).
* Generator de scripturi. Oferă opţiuni avansate de scripturi, precum execuţie de la distanţă sau conditională, …iteraţii repetabile, analiza proprietăţilor disk-urilor/partiţiilor, administrarea erorilor şi multe altele.

EN: This highly-rated tool set for backup and recovery provides powerful features to effectively protect valuable company data and systems. Experienced Windows users, Boot Camp users, system administrators and IT experts leverage robust technologies and time saving wizards to safely backup – and restore – the company’s servers, workstations, and laptops. Use Drive Backup Professional regularly and profit from an absolutely reliable protection of your system.
Key and New Features:

* Windows 7 Support. Enjoy full-fledged support for Windows 7
* Smart Backup Wizard. Quickly backup following files and folders: My Documents,My Media Files, My Email Folders and easily secure valuable data without additional configurations. You can leverage sector backups for the same purpose, by creating archives of whole partitions (with all redundant data)
* Backup and Restore to or from FTP. Offload backup images to offsite storage for an even higher level of protection if disaster strikes. Get your OS and data back on track even if other backup storages and media are unavailable.
* Improved Hot Processing Options. Live backup is a key feature for any backup software. The product has an improved, highly flexible configuration for two different methods of hot processing: Paragon HotBackup and Microsoft Volume Shadow Copy Service (VSS).
* Script Generator. Offers advanced scripting options like remote and conditional execution, subroutines, repeatable iterations, disk/partition properties analysis, error management and much more

Download : Drive Backup 9.5 Professional Edition


RSS Oficial Blog Qip.ro

 • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.

Twitter Updates

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other followers

Parteneri

Quick Internet Promotions Director Web>

 • None
 • Viola: Dear Admin, My name is Viola, Marketing Manager from Digiarty Software, Inc. I want to speak with you about a potential cooperation. I wonder i
 • pavel: Hallo SEND PLS LICENTE puiu1988@yahoo.de
 • qipro: if you want a license key please visit this site http://qip.r

Blog Stats

 • 10,257 hits