Qip.ro

Archive for the ‘Tutoriale’ Category

Norton DNS

Posted on: June 3, 2010

norton DNSNorton DNS for Windows makes Internet browsing on your PC faster, safer, and more reliable.. To enable and use Norton DNS, simply set your DNS server addresses to 198.153.192.1 and 198.153.194.1.

To verify if Norton DNS is working visit this address http://setup.nortondns.com

For more details and how to setup Norton DNS go to this address http://nortondns.com/

To manually change your DNS settings to use Norton DNS:

1. Open the Control Panel from your Start menu.
2. Click Network Connections and choose your current connection.
3. On the General tab of the Connection Status screen, click Properties.
4. On the General tab of Connection Properties, scroll down and select Internet Protocol (TCP/IP), then click Properties.
5. On the General tab of Internet Protocol (TCP/IP) Properties, select Use the following DNS server addresses, then enter the two NortonDNS IP addresses 198.153.192.1 and 198.153.194.1.
6. Click OK until each window is closed. You are now using NortonDNS.

To disable or uninstall Norton DNS :

If you installed the Norton DNS client, simply uninstall it, and it will revert your DNS settings back to how they were previously.android on iphoneiPhodroid is a tool for Mac only that installs android on iPhone 3G, 2G in an easy automated way. iPhodroid automatically transfer all android OS files to your iPhone and no installation is processed keeping your device on safe. You don’t need a Linux machine or a Linux virtual machine when using iPhodroid.

Pre-Requisites for using iPhoDroid

Before we move towards the installation instructions please make sure that the following requirements are fulfilled before you can install Android on your iPhone :

 1. A computer running on Mac.
 2. Your iPhone must be running on iPhone 3.1.2.
 3. A jailbroken iPhone. (You can jailbreak iPhone using redsn0w, Blackra1n, or PwnageTool).
 4. OpenSSH installed on your phone with the default password set(alpine).

iphodroidDisclaimer: You and only you will be responsible for whatever goes during the port process.


Install Android on iPhone using iPhoDroid

 1. Disable the autolock on your iPhone by going to Settings > General > Auto-lock and select Never.
 2. Download Macfuse and install it
 3. Download iPhodroid and extract it.
 4. Open the iPhodroid and hit run button.
 5. Within the duration of 5 minutes, you will have Android on iPhone the dual boot way.

[via iPhoneHeat / FSM]

SIW is an advanced System Information for Windows tool that gathers detailed information about your system properties and settings and displays it in an extremely comprehensible manner.

The system information is divided into few major categories:

* Software Inventory: Operating System, Installed Software and Hotfixes, Processes, Services, Users, Open Files, System Uptime, Installed Codecs, Software Licenses (Product Keys / Serial Numbers / CD Key), Passwords Recovery.
* Hardware Inventory: Motherboard, CPU, Sensors, BIOS, chipset, PCI/AGP, USB and ISA/PnP Devices, Memory, Video Card, Monitor, Disk Drives, CD/DVD Devices, SCSI Devices, S.M.A.R.T., Ports, Printers.
* Network Information: Network Cards, Network Shares, currently active Network Connections, Open Ports.
* Network Tools: MAC Address Changer, Neighborhood Scan, Ping, Trace, Statistics
* Miscellaneous Tools: Eureka! (Reveal lost passwords hidden behind asterisks), Monitor Test, Shutdown / Restart.
* Real-time monitors: CPU, Memory, Page File usage and Network Traffic.

Client Platform: Windows 7 / Vista / Windows XP / 2000 / NT4 / Me / 98 / Media Center / Tablet PC / WinRE / Bart PE / Winternals ERD Commander
Server Platform: Windows Server 2008 (R2) / Windows Server 2003 (R2) / Windows Server 2000 / NT4

Download : SIW

siw

Android 2.2 Froyo is the latest version of Google Android Mobile operating system.
If you are trying to test it yourself on Windows computer system, it is possible with Android SDK.

1. Download Android SDK for Windows android-sdk_r06-windows.zip

2. Extract the ZIP archive in one folder.

3. Navigate to Tools folder and run android.bat

4. In settings, check Force https:// to be http:// in case If you are not able to connect to the official Android repository using HTTPS, enable this setting.
froyo
froyo

5. In available packages, select Google APIs by Google Inc., Android API 8, revision 1 and install it.

android

6. After completion of download and installation. Navigate to Virtual Devices and create New.

froyo 2.2
froyo install
7. Now, start the device and you are ready to experience the new Android 2.2 on Windows.
android on windows 7

android 2.2

Video with Android Froyo 2.2 on Windows

teleprezentaIntrebare: Ce este teleprezenţa?
Raspuns: Teleprezenţa reprezintă o tehnologie care permite utilizatorilor aflaţi în locaţii diferite să participe la întâlniri ca şi cum s-ar afla în aceeaşi încăpere, eliminând astfel barierele spaţiale şitemporale.

Intrebare: Care sunt avatajele teleprezenţei?
Raspuns
: Printre cele mai importante avantaje se numără:
Sporirea productivităţii cu şedinţe mai scurte şi mai eficiente
Construirea unor relaţii mai puternice de echipă sau de parteneriat
Obţinerea recuperării rapide a investiţiei şi controlarea costurilor
Găsirea unor noi soluţii pentru modul de lucru în domeniul organizaţiei
Flexibilitate, opţiuni şi protejarea investiţiilor
Intrebare : Ce înseamnă CU?
Raspuns: CU este acronimul pentru Comunicaţii Unificate (Unified Communication – UC). Comunicaţiile
Unificate reprezintă convergenţa aplicaţiilor business şi sistemelor de comunicare prin
intermediul reţelelor IP şi platformelor. Serviciul de comunicaţii unificate oferă utilizatorului
experienţa comunicării indiferent de produsele şi platformele folosite. În calitate de lider
mondial în materie de comunicaţii unificate, Polycom permite întreprinderilor să beneficieze de
comunicare vizuală în cadrul organizaţiei, indiferent de mulţimea furnizorilor pentru alte servicii
de comunicaţii şi reţea.

teleprezenta

Intrebare: Cât de mare este piaţa CU?
Raspuns: Piaţa CU are potenţialul de a fi folositoare la milioane de utilizatori. Studiul Forrester
estimează că piaţa CU va ajunge la 15,5 miliarde de $ până în 2015.
Intrebare: Atunci când oamenii vorbesc despre interoperabilitatea standardelor în CU, la ce se referă
mai exact?

Raspuns: În industria telecomunicaţiilor există anumite standarde precum IETF sau ITU. Deseori se
întâmplă să existe ambiguităţi, interpretări alternative ale acestor standarde şi elemente care
lipsesc şi care limitează comunicarea liberă. Forumul UCIF se adresează acestor anomalii şi
garantează consumatorilor încrederea de care au nevoie atunci când investesc într-un
echipament de teleprezenţă.

Intrebare: De ce sunt standardele atât de importante în contextul comunicaţiilor unificate?
Raspuns: Produsele care vor fi certificate cu standarde deschise în piaţa comunicaţiilor unificate vor
aduce cu sine posibilităţi suplimentare penru clienţi în ceea ce priveşte deciziile de cumpărare,
dar în acelaşi timp le vor da posibilitatea să adopte standardele CU în mai multe faze. Prin
testarea şi certificarea interoperabilităţii standardelor care sunt multilaterale şi care pot fi
folosite de mai multe sisteme vor aduce valoare adăugată şi vor maximiza procentul câştigat în
urma investiţiei.
Intrebare: Polycom foloseşte CU?
Raspuns: Polycom oferă soluţii bazate pe standarde deschise şi adoptă o abordare a CU bazată pe mai
mulţi furnizori cu oferte interoperabile de video, teleprezenţă, voce şi partajare de conţinut.
Acest fapt face din Polycom partenerul preferat în comparaţie cu alţi furnizori care oferă soluţii
de CU închise, bazate pe un singur furnizor. Polycom protejează de asemenea investiţiile IT şi
permite tranziţia la CU în ritmul propriu fără înlocuirea tehnologiei existente. Menţineţi
controlul şi utilizarea eficientă a activelor IT acum şi în viitor.
Intrebare: Ce este de fapt important de reţinut?
Raspuns: Prin Interoperabilitatea Comunicaţiilor Unificate consumatorul care doreşte
flexibilitate, opţiuni şi protejarea investiţiilor are avantajul să poate folosi servicii
şi produse fără a se limita la un furnizor dintr-o sursă unică.

polycom

aero
Windows 7 Aero Blur Tweaker is a free tiny portable tool that allows you to hide/show aero blur in Windows 7 with one click.

How to hide blur:

1. Run the tool.
2. Click on Hide Blur.
3. Now the blur will be hidden in all the windows.
enable aero

The utility works on both 32-bit and 64-bit Windows 7, make sure you have .net framework 2.0 installed before using Windows 7 Aero Blur Tweaker.

How to show blur:

1. Run the tool.
2. Click on Show Blur.
3. Now the blur will be shown in all the windows.

enable aero on windows 7

Download : Windows 7 Aero Blur

The utility works on both 32-bit and 64-bit Windows 7, make sure you have .net framework 2.0 installed before using Windows 7 Aero Blur Tweaker.

How to Install Android on iPhone – Step by Step Guide with video.

Disclaimer

I take no responsibility for any damage you might cause to your phone by following this guide.  Whether it gets bricked, blocked or eventually thrown out of the window, I can’t be held responsible.  Use this guide at your own risk. Thanks!

Downloads

Here’s a bunch of stuff that you’ll need before you start:

 1. IMPORTANT! Jailbroken iPhone 2G
 2. VirtualBox (link).  Get the right version Windows/Mac
 3. VirtualBox Ubuntu Image (link).  Download number 10, Ubuntu Linux 9.10 codename Karmic Koala x86
 4. iPhone Explorer (link).  If you’re on Linux you can use FTP such as FileZilla instead.
 5. Android images and sources (link)
 6. Patched images (link).  Courtesy of Geekoid.

Preparation

Let’s get some of the basics out of the way:

 1. Open Task Manager
 2. Kill the iTunes Helper process
 3. Install iPhone Explorer
 4. Connect your iPhone to your Mac/PC
 5. Run iPhone Explorer
 6. Click the Change Root button
 7. Select “/” Real iPhone Root Directory
 8. Browse to private/var
 9. Copy ramdisk.img, userdata.img, cache.img and zImage from Downloads#5 (Android images and sources) to that var directory
 10. Copy system.img and android.img.gz from Downloads#6 (patched images) to the that var directory
 11. That’s all the Android files on your iPhone, now to make them run!

Setting Up Virtual Box

 1. Install VirtualBox
 2. Open VirtualBox
 3. Go on File > Virtual Media Manager
 4. Make sure Hard Disks is selected
 5. Click Add
 6. Locate the ubuntu-9.10.vdi file (download#3) and select it
 7. Close Virtual Media Manager
 8. Go on Machine > New
 9. Click Next
 10. Under Name enter “Ubuntu”
 11. Select Linux Operating System
 12. Select Ubuntu Version
 13. Click Next
 14. Set an amount of RAM, the default should be fine
 15. Click Next
 16. Select “Use existing hard disk”
 17. Select the ubuntu-9.10.vdi
 18. Click Next
 19. Click Finish
 20. Select that new machine to start up Ubuntu
 21. The password to login is: reverse

Setting Up Ubuntu

Almost there – if this feels a bit long, just consider how short and simple each step is!

 1. Click System (top bar) > Administration > Synaptic Package Manager
 2. Enter the password: reverse
 3. In the quicksearch box, type libusb-1.0, click the Check Box next to libusb-1.0-0 and select Mark for installation
 4. In the quicksearch box, type libreadline, click the Check Box next to libreadline5 and select Mark for installtion
 5. Click Apply
 6. When it’s all installed close the Package Manager
 7. Open Firefox (in Ubuntu)
 8. Download openiboot installer from here
 9. Click Places (top bar) > Downloads
 10. Right-click openiboot.zip and click Extract Here
 11. Click Applications (top bar) > Accessories > Terminal
 12. Without the quotes, type ‘cd Downloads/openiboot’
 13. Restart your iPhone in Recovery Mode (power off, hold down Home button, connect to USB cable)

Getting Android Working!

Well done on getting this far! This is where the fun beings (credits to WinX Blog for these instructions –link)

 1. In VirtualBox, the Ubuntu Window, go on Devices > USB Devices and select iPhone (Recovery Mode)
 2. In the terminal type (without quotes): ’sudo su’
 3. Enter the password: reverse
 4. In the terminal type ./loadibec openiboot.img3
 5. You’ll see the OpeniBoot screen appear on your iPhone
 6. Hold down the power button a couple of seconds (iPhone)
 7. The bottom option, openiboot console, will become selected
 8. Press Home (iPhone).  You’ll see a bunch of text appear and stop at “Welcome to openiboot”
 9. In VirtualBox, the Ubuntu Window, go on Devices > USB Devices and select iPhone (OpeniBoot Mode)
 10. In terminal type su ./oibc
 11. Enter the password: reverse
 12. If this doesn’t work just type: ./oibc
 13. You’ll see the same text from the iPhone in the Terminal
 14. Type (without quotes) ‘nor_read 0×09000000 0×0 1048576′ and press Enter
 15. Wait for it to say Done
 16. Type (without quotes) ‘~norbackup.dump:1048576′
 17. This creates a backup of your NOR memory – save a copy on USB stick, or email it to yourself or something
 18. Type install, press Enter.  When this is done you’ve got openiboot installed on your iPhone.  You’re done!

Finishing Off

What you’ve achieved up til now is Android files on your iPhone, and then installing openiboot so that you have an option to start iPhone OS or Android when you turn on your phone.  Openiboot was necessary because that’s the only way right now that you can boot into Android.  Here’s how to finish off and get into Android:

 1. If you still have Terminal open with the oibc still running, just type ‘reboot’, press Enter and skip to step 3
 2. If you don’t have Terminal open, disconnect your phone, turn it off and back on
 3. When openiboot appears press Power button to switch to openiboot console (bottom option)
 4. Hold down the Home button
 5. Android will start to boot, but it might take a while

And here is the video, with all the steps in visual detail.

Once you are done with all this, you should now have dual-boot configuration with Android 1.6 and iPhone OS on your iPhone with working calling, text messaging and WiFi. Camera wont work as of now, and there probably would be a few crashes here and there.

Tried the above guide? did you get it to work? Let us know in the comments section below.

iphone

Sursa : redmondpie


RSS Oficial Blog Qip.ro

 • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.

Twitter Updates

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other followers

Parteneri

Quick Internet Promotions Director Web>

 • None
 • Viola: Dear Admin, My name is Viola, Marketing Manager from Digiarty Software, Inc. I want to speak with you about a potential cooperation. I wonder i
 • pavel: Hallo SEND PLS LICENTE puiu1988@yahoo.de
 • qipro: if you want a license key please visit this site http://qip.r

Blog Stats

 • 10,256 hits